Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
સમાચાર
 
 
11 December, 2018
RR of Deputy Executive Engineer
12 November, 2018
Appointment of Consultants for PWD Manual
29 September, 2018
Dam Safety Panel 30 Aug 18 GR mentions 60 dams to be inspected each year
20 September, 2018
AAE Placements Restd be present on 29 Sep 18, 09:00 m. at SWDC, Sec, 8 with Credentials
27 August, 2018
વિભાગ હસ્તકની કચેરીઓએ બિન ખેતી વિષયક હેતુ માટે આપવાની થતી મંજુરી સંદર્ભે વોટર બોડીઝથી માર્જિન છોડવા
14 August, 2018
Appointment of AAE Civil Class 3 Advt No. 100/2016-17
4 August, 2018
SSJA Tree Planatation GR 04 Aug 18
1 August, 2018
Promotion Orders 31-07-2018
28 June, 2018
Promotion Orders DEE to EE
25 June, 2018
ઠરાવ ક્રમાંક-ડબલ્યુસીઈ/૧૦૨૦૧૭/૧૩૮૯/૨૬૬/અ
25 June, 2018
સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક-ડબલ્યુસીઈ/૧૦૨૦૧૭/૧૩૮૯/૨૬૬/અ
4 June, 2018
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
31 May, 2018
Monsoon 2018 Flood Warning Arrangements 2018
24 May, 2018
Promotions Superintending Engineer 24 May 18
14 May, 2018
SSJA Administrative approval Order dated 11 May 18
11 May, 2018
GR for SSJA QC 11 May 2018 all works
10 May, 2018
SSJA use of Soil / Muram Royalty related GR
10 May, 2018
SSJA QC GR dtd 10 May 18
2 May, 2018
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
2 May, 2018
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
29 January, 2018
Property Tax ...Class I & II through SATHI
19 January, 2018
Land Related Notification
18 January, 2018
GWRDC : Benefits of 7th Pay Commission
18 January, 2018
Health / medical claim check list
9 January, 2018
CBIP Award 2018 to Water Resources Dept. Patadungri of Dohad District
25 October, 2017
રાજ્યના ખેડૂતોને રાહત આપવાના બાબત.
23 August, 2017
Lift Irrigation from Rivers
10 July, 2017
Recruitment Rules modification:Equivalent Degree Engineering courses ( Civil) or Technology (Civil)
12 April, 2017
Seniority list of Executive Engineer
3 April, 2017
Promotion of SE to Chief Engineer 1 Apr 17
30 March, 2017
વર્ગ-૨ (ભૂસ્તરીય સંવર્ગ) ના ભૂસ્તરશાસ્ત્રી, વર્ગ-૨ ની જગ્યાઓનું સંખ્યાબળ (Cader Strength) નકકી કરવા
22 March, 2017
LAQ related notification of 18 Mar 2017
27 February, 2017
Checkdam repairing GR 23 Jan 17
23 February, 2017
Fixed monthly travelling allowance
9 February, 2017
Promotiong of Scientific officers as ARO
3 January, 2017
Assistant Engineer Order
9 December, 2016
UG Pipeline Approoval and Maintanance Charges
10 November, 2016
Annual Report of GERI 2015-16
29 October, 2016
Assistant Engineer Appointment Orders 28
27 October, 2016
AE/AEE to DEE Promotion Orders
6 October, 2016
Assistant Engineer (Mechanical) Appointment Order 5 Oct 16
16 September, 2016
DEE to Executive Engineer Promotion
29 August, 2016
Posting of Soil Survey Officers
26 July, 2016
રાજ્યના ખેડૂતોને રાહત આપવાના હેતુસર ખેતીના હેતુ માટે અપાતા પાણીના દરોમાં સિંચાઇ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭...
25 July, 2016
DEE Recruitment Rules
21 July, 2016
Executive Engineer (Civil) Seniority List
11 July, 2016
સિંચાઇ દર વ્યાજ માફી યોજના-૨૦૧૫ની અમલીકરણની મુદત તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૬ સુધી લંબાવવા બાબત
8 June, 2016
Ponds Deepening by Farmers GR
8 June, 2016
Medical Treatment rules GR
31 May, 2016
10 Executive Engineer promoted as SE
26 May, 2016
Seniority OF EE (Civil) as on 1/1/2014 for direct and promoted EE
5 May, 2016
Districtwise DEE as nodal officers for 2 services Right to Citizens
30 March, 2016
Right to Citizen two services NOC for Non Agri and Permission for canal drain crossing
23 March, 2016
390 AE Civil appointment/posting as per Advt.109/2013-14
23 March, 2016
AE Posting of 82 AE Civil as per Advt.41/2014-15
18 March, 2016
All selected candidates to bring verification certi, of 22/12 or 1/2/16 or attendance permissin...
15 March, 2016
GPSC AE Civil to attend on 19-20 Mar 16 at VGEC, Chandkheda, Ahmedabad
15 March, 2016
GPSC AE Civil Appointment Choice Letter
10 February, 2016
Primary Inquiry Report Instructions
4 February, 2016
GPSC candidates CALL Certificate Verification
4 February, 2016
Transfer of AE / AAE 1 Feb 2016
30 December, 2015
Request to Candidates Selected 1-83 for Advt 41/2014-2015 for attending during 11 and 12 Jan 2015
 
 
  -- પ્રદેશ --
પ્રદેશ
  નકશાઓ
  ઈતિહાસ
  ભૌતિક સ્થિતિ
  ભૂસ્તરશાસ્ત્ર
  નદીનો તટપ્રદેશ
(બેઝીન)
  -- ડેટાબેંક --
'ડેટાબેંક
  જળ સંપત્તિ
  નદીનો ડેટા
  બંધો અને નહેરો
  નહેર અને સિંચાઇનો
વિસ્તાર
  રિઝરવોયર ઓપરેશન
  જળાશયોની છેલ્લી
પરીસ્થિતિ
  -- યોજના --
'યોજના
  સમુદ્રતટ સંરક્ષણ
  ક્ષાર પ્રવેશ નિવારણ
  પૂર સંરક્ષણ
  સુજલામ સુફલામ યોજના
  વનબંધુ યોજના
  સાગર ખેડુ યોજના
   
 
 
  અમારી વેબસાઇટ પર આપનું સ્વાગત છે
  જળ જીવનનું અમૃત છે, તે જીવનનું સવિશેષ આવશ્યક તત્વ છે, એક એવું તત્વ જેનાથી જીવન પાંગર્યું હતું અને જેના વગર જીવન અશકય છે પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ્, તે હંમેશાં શુધ્ધરૂપમાં અને દરેક સ્થળે ઉપલબ્ધ હોતું નથી. આ જ કારણસર વિશ્વસનીય અને પોષણક્ષમ સિંચાઇ સુવિધાઓ હંમેશાં આંતરમાળખાકીય વિકાસના ભાગરૂપે અત્યંત આવશ્યક બનેલ છે. જળ આવશ્યક માત્રામાં ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે તેનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન ખૂબ જ મહત્વનું બન્યું છે.
વધુ....
 
  દૈનિક જળાશયનું લેવેલ | દૈનિક હવામાન અહેવાલ
  સવાર | સાંજ
નામ મુજબ શોધો:
સ્થળ મુજબ શોધો:
વહીવટી માળખું જુઓ
 
સંબંધિત લિન્કસ્
  મહાનુભાવો
  શ્રી વિજય રૂપાણી શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત
Facebook Twitter
     
  શ્રી પરબતભાઈ  પટેલ શ્રી પરબતભાઈ પટેલ
મા. મંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા),
ગુજરાત
     
  ફોટો ગેલેરી
ફોટો ગેલેરી
  વિડિઓ ગેલેરી
વિડિઓ ગેલેરી
 
 
 
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત The Statue of Unity જળ ક્રાન્તિ અભિયાન Digital Locker Chief Electoral Officer