Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ભૂખી જળાશય યોજના
         
  ભૂખી  
માહિતી
સ્થળ ગામ :દેવીસર, તાલુકો :નખત્રાણા, જીલ્લો :કચ્છ્
હેતુ     સિંચાઇ
નદી ભૂખી
આવરા ક્ષેત્રનો વિસ્તાર ૧૫૭ કી.મી.
આવરા ક્ષેત્રમા વહી જતુ વાર્ષિક સરેરાશ પાણી ૪૯.૦૧ મીલીયન ધન મીટર
સરેરાશ વાર્ષિક વરસાદ ૩૦૭ મીલી મીટર
બાંધકામ શરુ કર્યાનું વર્ષ ૧૯૭૮ 
બાંધકામ પૂરૂં થયાનું વર્ષ ૧૯૮૭
 
       
 
બંધ
પ્રકાર માટીયાર (રોલ્ડ ફીલ્ડ ઝોન ટાઇપ)
આધાર ખડક સેન્ડ સ્ટોન, શેલ, ડોલેરાઇટ
પાયાના તળીયેથી મહતમ ઉંચાઇ ૨૩.૪૦ મીટર
બંધની ટોચ પર લંબાઇ ૧૫૫૦   મીટર

સિંચાઇ હેઠળના ગામ
(ક) જિલ્લો (ખ) તાલુકો (ગ) ગામોની સંખ્યા
કચ્છ્ નખત્રાણા
  કૂલ    
 
જળાશય
જળાશય પૂર્ણ સપાટીએ હોય ત્યારે વિસ્તાર ૨.૭૦ કી.મી.
એકંદર સંગ્રહ ક્ષમતા ૧૫.૫૮ મિલિયન ધન મીટર
વાસ્તવિક સંગ્રહ ક્ષમતા ૧૪.૫૮ મિલિયન ધન મીટર
ડુબમાં જતો વિસ્તાર:
(ક) વન (ખ) ખરાબાની જમીન (ગ) ખેડવાલાયક જમીન
શૂન્ય શૂન્ય  ૮.૦૯ હેકટર
ડૂબમાં જતા ગામડાની સંખ્યા શૂન્ય
 
         
 
છલતી
પ્રકાર ઓગી
લંબાઇ ૮૦  મીટર
ઉર્જા શામક સ્કી- જંપ બકેટ   
મહતમ પાણી છોડવાની ક્ષમતા ૧૪૯૦   ધન મીટર પ્રતિ સેકન્ડ
દરવાજાનો પ્રકાર , સંખ્યા અને કદ દ્વાર વિહિન

કિંમત
અંદાજીત કિંમત રૂ.૨૨૫.૪૮   લાખ      
 
નહેર
નહેર ની લંબાઇ ૨૭.૯૦    કી.મી.
ક્ષમતા ૧.૬૯૯    ધન મીટર પ્રતિ સેકન્ડ
એકંદર સિંચાઇ  ક્ષેત્ર ૨૫૦૭  હેકટર
ખેડવાણ સિંચાઇ ક્ષેત્ર ૧૯૪૮ હેકટર

ભૂસ્તર
યોજનાનું નામ  જિલ્લો બંધ સ્થળે મળતા ખડક સ્તરો
ભૂખી કચ્છ રેતીનો ખડક, શેલ, ડોલેરાઇટ
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સિંચીત વિસ્તાર
વર્ષ સિંચીત વિસ્તાર હેક્ટરમાં
૨૦૦૮-૦૯
૨૦૦૯-૧૦
૨૦૧૦-૧૧ ૨૯૦
૨૦૧૧-૧૨ ૧૨૪૫
૨૦૧૨-૧૩
 
 
યોજનાનું નામ નદી ગામ તાલુકો જીલ્‍લો કેચમેન્‍ટ એરિયા વિસ્‍તાર ચો. કિ.મી. પીલ્‍ડ મહત્તમ ઓબજર્વડ પુર ઘ.મી./સેકન્‍ડ
ગુજરાત અન્‍ય મહત્‍તમ સરેરાશ
ભુખી ભુખી દેવીસાર નખત્રાણા કચ્‍છ ૧૫૬.૯   ૩.૮૮ ૨.૭૯ ૧૫૩.૩૯

તારીખ સ્‍પીલ વે નું કેસ્‍ટ લેવલ મી. એફ.આર.એ.લ. મી. ચ.એફ.એલ. મી. ડેમનું ટોપ લેવલ મી. ગ્રોસ કેપેસીટી એટ એફ. આર. એલ. મી.,ઘ. મી. ડેડ સ્‍ટોરેજ મી. ઘ.મી. લાઇવ સ્‍ટોરેજ મી.ઘ.મી. સ્‍પીલવેની લંબાઇ મી.
  ૭૩. ૭૩. ૭૭.૪૫ ૭૮.૯૫ ૧૫.૫૨ ૧. ૧૪.૫૮ ૮૦.

સ્‍પીલવેનો પ્રકાર દરવાજા ઓકજીલરી સ્‍પીલવેની લંબાઇ મી. ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ
પ્રકાર નંબર લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ
   યુ.જી.         ૨૭.૫ ૧.૭ ૧૯૮૩.

જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ વિસ્‍તાર
૩૦૭૪. ૧૯૮૯.