Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
પિગુંટ જળાશય યોજના
         
  પિગુંટ  
માહિતી
સ્થળ ગામ : ખાંભી  તાલુકો : વાલીયા જીલ્લો : ભરૂચ 
હેતુ     સિંચાઇ
નદી ટોકરી
આવરા ક્ષેત્રનો વિસ્તાર ૨૨  કી.મી.
આવરા ક્ષેત્રમા વહિ જતુ વાર્ષિક સારેરાશ પાણી ૧૫ મિલિયન ધન મીટર
સરેરાશ વાર્ષિક વરસાદ ૧૨૭૮ મીલી મીટર
બાંધકામ શરુ કર્યાનું વર્ષ        ૧૯૭૭ 
બાંધકામ પૂરૂં થયાનું વર્ષ        -
 
       
 
બંધ
પ્રકાર માટીયાર અને ચણતર 
આધાર ખડક માસીવ બેસાલ્ટ, ડોલેરાઈટ,
પાયાના તળીયેથી મહતમ ઉંચાઇ ૨૧ મીટર
બંધની ટોચ પર લંબાઇ ૧૩૪૫ મીટર
કુલ પ્રબળતા તત્વ
કોંક્રીટ ૦.૦૦૭૦  મિલિયન ધન મીટર
ચણતર કામ ૦.૦૩૩ મિલિયન ધન મીટર
માટીકામ ૦.૭૦૦   મિલિયન ધન મીટર
 
જળાશય
જળાશય પૂર્ણ સપાટીએ હોય ત્યારે વિસ્તાર ૧.૪૫  કી.મી.
એકંદર સંગ્રહ ક્ષમતા ૭.૫૨ મિલિયન ધન મીટર
વાસ્તવિક સંગ્રહ ક્ષમતા ૭.૨૦ મિલિયન ધન મીટર
ડુબમાં જતો વિસ્તાર:
(ક) વન (ખ) ખરાબાની જમીન (ગ) ખેડવાલાયક જમીન
૩.૯૯  હેક્ટર ૨૯.૭૬  હેક્ટર ૧૧૧.૭૫ હેકટર
ડૂબમાં જતા ગામડાની સંખ્યા
 
         
 
છલતી
પ્રકાર ગ્રાઉન્ડ બાર વેસ્ટ વીયર
લંબાઇ ૧૨૫ મીટર
મહતમ પાણી છોડવાની ક્ષમતા ૨૮૫ ધન મીટર પ્રતિ સેકન્ડ
દરવાજાનો પ્રકાર , સંખ્યા અને કદ દ્વાર વિહિન
 
નહેર
એકંદર સિંચાઇ  ક્ષેત્ર ૨૨૨૬  હેક્ટર્
ખેડવાણ સિંચાઇ ક્ષેત્ર ૧૬૭૦ હેકટર

કિંમત
પરિયોજના ની કિંમત રૂ, ૩૨૦.૦૫  લાખ
માર્ચ, ૧૯૮૭ સુધી થયેલ ખર્ચ રૂ, ૨૯૬.૦૫  લાખ
 
         
 
સિંચાઇ હેઠળના ગામ
(ક) જિલ્લો (ખ) તાલુકો (ગ) ગામોની સંખ્યા
ભરૂચ વાલીયા
  કૂલ    
 
ભૂસ્તર
યોજનાનું નામ  જિલ્લો બંધ સ્થળે મળતા ખડક સ્તરો
પીગુટ* ભરૂચ માસીવ બેસાલ્ટ, ડોલેરાઇટ,
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સિંચીત વિસ્તાર
વર્ષ સિંચીત વિસ્તાર હેક્ટરમાં
૨૦૦૮-૦૯ ૬૧૯
૨૦૦૯-૧૦ ૬૫૯
૨૦૧૦-૧૧ ૪૪૨
૨૦૧૧-૧૨ ૪૯૪
૨૦૧૨-૧૩ ૧૬૬
 
         
 
વર્તુળનું નામ યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર સિંચાઈ હેકટરમાં વાર્ષિક રીઝર્વેશન વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯
 ખરીફ ૨૦૦૮માં થયેલ સિંચાઈ રવિ ૨૦૦૮-૦૯ માં થયેલ સિંચાઈ  ઉનાળુ ૨૦૦૯ માં થનાર (સંભવિત) સિંચાઈ. કુલ પીવાના પાણી માટે (મીલીયન ઘન ફૂટમાં) ઉદ્યોગો માટે (મીલીયન ઘન ફૂટમાં)
કરજણ નહેર વર્તુળ, રાજપીપલા પિગુંટ નાની   ૨૪૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૮૪૦.૦૦ - -
 
 
યોજનાનું નામ નદી ગામ તાલુકો જીલ્‍લો કેચમેન્‍ટ એરિયા વિસ્‍તાર ચો. કિ.મી. પીલ્‍ડ મહત્તમ ઓબજર્વડ પુર ઘ.મી./સેકન્‍ડ
ગુજરાત અન્‍ય મહત્‍તમ સરેરાશ
પીગુટ ટોકરી પીગુટ વાલીયા ભરૂચ ૨૧.૨૫   ૧૩.૮૭ ૧૧.૭૭ ૧૪૦.૨

તારીખ સ્‍પીલ વે નું કેસ્‍ટ લેવલ મી. એફ.આર.એ.લ. મી. ચ.એફ.એલ. મી. ડેમનું ટોપ લેવલ મી. ગ્રોસ કેપેસીટી એટ એફ. આર. એલ. મી.,ઘ. મી. ડેડ સ્‍ટોરેજ મી. ઘ.મી. લાઇવ સ્‍ટોરેજ મી.ઘ.મી. સ્‍પીલવેની લંબાઇ મી.
૨૮/૦૭/૨૦૦૩ ૧૩૯.૭ ૧૩૯.૭ ૧૪૧.૩૪ ૧૪૪.૮૫ ૭.૫૨ ૦.૨૫ ૭.૨૭ ૧૨૫.

સ્‍પીલવેનો પ્રકાર દરવાજા ઓકજીલરી સ્‍પીલવેની લંબાઇ મી. ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ
પ્રકાર નંબર લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ
ગ્રાઉન્‍ડ બાર
વેસ્‍ટ વીયર
      ૬.૫૧ ૦.૮૬ ૪.૬૨ ૦.૫૨ ૧૯૯૫.

જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ વિસ્‍તાર
૧૬૬૮. ૧૪૦૬. ૨૦૦૧.૦૨ ૧૦૭૮.