Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
વૈડી જળાશય યોજના
         
  વૈડી  
માહિતી
સ્થળ ગામ :ભીમપુર, તાલુકો : મેધરજ, જીલ્લો : સાબરકાંઠા  
હેતુ     સિંચાઇ
નદી સુરોન  
આવરા ક્ષેત્રનો વિસ્તાર ૫૬ કી.મી.
આવરા ક્ષેત્રમા વહિ જતુ વાર્ષિક સારેરાશ પાણી ૧૨.૬૫  મિલિયન ધન મીટર
સરેરાશ વાર્ષિક વરસાદ ૭૯૪ મીલી મીટર
બાંધકામ શરુ કર્યાનું વર્ષ ૧૯૭૭ 
બાંધકામ પૂરૂં થયાનું વર્ષ ૧૯૮૭
 
       
 
બંધ
પ્રકાર માટીયાર
આધાર ખડક ક્વાર્ટઝાઇટ અને ફીલાઇટ  
પાયાના તળીયેથી મહતમ ઉંચાઇ ૧૯.૧૦ મીટર
બંધની ટોચ પર લંબાઇ ૧૦૦૮ મીટર
કુલ પ્રબળતા તત્વ
માટીકામ ૦.૩૯  મિલિયન ધન મીટર

કિંમત
અંદાજીત કિંમત રૂ. ૧૮૦.૫૫ લાખ.
 
જળાશય
જળાશય પૂર્ણ સપાટીએ હોય ત્યારે વિસ્તાર ૪ કી.મી.
એકંદર સંગ્રહ ક્ષમતા ૧૩.૬ મિલિયન ધન મીટર
વાસ્તવિક સંગ્રહ ક્ષમતા ૧૨.૩ મિલિયન ધન મીટર
ડુબમાં જતો વિસ્તાર:
(ક) વન (ખ) ખરાબાની જમીન (ગ) ખેડવાલાયક જમીન
૧૦૬ હેક્ટર શુન્ય ૧૩૭ હેકટર
ડૂબમાં જતા ગામડાની સંખ્યા ૬ અંશત: , ૩ સંપૂર્ણ
 
         
 
છલતી
પ્રકાર ગ્રાઉન્ડ બાર વેસ્ટ વીયર
લંબાઇ ૧૨૨ મીટર
મહતમ પાણી છોડવાની ક્ષમતા ૧૦૯૦   ધન મીટર પ્રતિ સેકન્ડ
દરવાજાનો પ્રકાર , સંખ્યા અને કદ દ્વાર વિહિન
 
નહેર
નહેરની લંબાઇ ૧૩.૮૩ કી. મી.
ક્ષમતા ૧.૦ ધન મીટર પ્રતિ સેકન્ડ (ડાબે),
૦.૮૦ ધન મીટર પ્રતિ સેકન્ડ (જમણે)
એકંદર સિંચાઇ  ક્ષેત્ર ૨૮૨૦ હેકટર
ખેડવાણ સિંચાઇ ક્ષેત્ર ૨૦૧૩ હેકટર
 
         
 
સિંચાઇ હેઠળના ગામ
(ક) જિલ્લો (ખ) તાલુકો (ગ) ગામોની સંખ્યા
સાબરકાંઠા મેધરજ ૧૬
  કૂલ     ૧૬
 
ભૂસ્તર
યોજનાનું નામ  જિલ્લો બંધ સ્થળે મળતા ખડક સ્તરો
વૈડી સાબરકાંઠા ક્વાર્ટઝાઇટ, ફીલાઇટ
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સિંચીત વિસ્તાર
વર્ષ સિંચીત વિસ્તાર હેક્ટરમાં
૨૦૦૮-૦૯
૨૦૦૯-૧૦ ૧૨૫
૨૦૧૦-૧૧ ૧૨૮
૨૦૧૧-૧૨ ૩૦૦
૨૦૧૨-૧૩ ૩૨૫
 
         
 
વર્તુળનું નામ યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર સિંચાઈ હેકટરમાં    વાર્ષિક રીઝર્વેશન    વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯
 ખરીફ ૨૦૦૮માં થયેલ સિંચાઈ રવિ ૨૦૦૮-૦૯ માં થયેલ સિંચાઈ  ઉનાળુ ૨૦૦૯ માં થનાર (સંભવિત) સિંચાઈ. કુલ પીવાના પાણી માટે (મીલીયન ઘન ફૂટમાં) ઉદ્યોગો માટે (મીલીયન ઘન ફૂટમાં)
હિમંતનગર સિંચાઇ યોજના વર્તુળ, હિમંતનગર વૈડી નાની ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
 
 
યોજનાનું નામ નદી ગામ તાલુકો જીલ્‍લો કેચમેન્‍ટ એરિયા વિસ્‍તાર ચો. કિ.મી. પીલ્‍ડ મહત્તમ ઓબજર્વડ પુર ઘ.મી./સેકન્‍ડ
ગુજરાત અન્‍ય મહત્‍તમ સરેરાશ
વૈડી સુરોન ભેમપુર મેઘરજ સાબરકાંઠા ૫૬.   ૧૪.૭૫ ૧૩.૩૪  

તારીખ સ્‍પીલ વે નું કેસ્‍ટ લેવલ મી. એફ.આર.એ.લ. મી. ચ.એફ.એલ. મી. ડેમનું ટોપ લેવલ મી. ગ્રોસ કેપેસીટી એટ એફ. આર. એલ. મી.,ઘ. મી. ડેડ સ્‍ટોરેજ મી. ઘ.મી. લાઇવ સ્‍ટોરેજ મી.ઘ.મી. સ્‍પીલવેની લંબાઇ મી.
  ૧૯૯.૨ ૧૯૯.૨ ૨૦૧.૧ ૨૦૪.૧ ૧૩.૬ ૧.૩૩ ૧૨.૨૭  

સ્‍પીલવેનો પ્રકાર દરવાજા ઓકજીલરી સ્‍પીલવેની લંબાઇ મી. ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ
પ્રકાર નંબર લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ
   યુ.જી             ૧૯૮૧.

જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ વિસ્‍તાર
૩૧૬૫. ૨૦૧૩.