Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
  વાંસલ બેઝીન
     
 
વાંસલ બેઝીન
 
     
  આ નદી નાના વોકળાઓ મળી સુરેદૃ્રનગર જીલ્‍લાના ચુડા ગામ પાસેથી શરૂ થઇ ખંભાતના અખાતમાં મળે છે. આ નદી પર ચુડા ગામ પાસે વાંસલ સિંચાઇ યોજના આવેલી છે.  
 
 
નદી
વાંસલ નદી
 
બંધ