Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
  સુખભાદર બેઝીન
     
 
સુખભાદર બેઝીન
 
     
  સુખભાદર નદી રાજકોટ જીલ્‍લાના જસદણ તાલુકાના મદાવા ડુંગરથી નીકળી ખંભાત ના અખાતમાં મળે છે. આ નદી ની પ્ર-શાખા ઉપર ધારી સિંચાઇ યોજના આવેલી છે.  
 
 
નદી
સુખભાદર નદી
 
બંધ
ધારી જળાશય યોજના
સુખભાદર જળાશય યોજના