Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
  સીંધણી બેઝીન
     
 
સીંધણી બેઝીન
 
     
  સીંધણી બેઝીનમાં મુખ્‍યત્‍વે સીંધણી સિંચાઇ યોજના આવેલ છે. સીંધણી બેઝીનમાં કુલ સ્‍ત્રાવ ક્ષેત્ર આશરે ૭૦ ચો.કી.મી છે. અને સીંધણી નદીની કુલ લંબાઇ આશરે ૨૦ કી.મી છે.  
 
 
નદી
સીંધણી નદી
 
બંધ