Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
  ભાદર બેઝીન
     
 
ભાદર બેઝીન
 
     
  ભાદર નદી જસદણ તાલુકાનાં હિંગોળગઢ પાસેથી ગીરીમાળા માંથી નીકળીને, જુનાગઢ જીલ્‍લાનાં નવી બંદરગામ પાસે, અરબી સમુદ્રને મળે છે. ભાદર નદીને કુલ લંબાઇ આશરે ૧૯૦ કી.મી છે. ભાદર નદીનું સ્‍ત્રાવ ક્ષેત્ર ૭૯૫૩ ચો.કી.મી છે. ભાદર નદીપર હયાત ભાદર – ૧ અને પ્રગતી હેઠળની ભાદર –ર યોજના આવેલી છે. ઉપરાંતમા ભાદર નદીની પ્ર-શાખાઓ પર ફોફળ , છાપરવાડી-૧ , છાપરવાડી , વેરી કર્માણ , ગોંડલી , વાછાપરી, ઇશ્‍વરીયા , સુરવો ,સોડવદર, ઇશ્‍વરીયા, મોતસર , ફોફળ-ર, મોજ, વેણુ-ર , સાંકરોલી, જેવી સિંચાઇ યોજનાઓ આવેલી છે.  
 
 
નદી
ભાદર નદી
 
બંધ
ભાદર જળાશય યોજના
છાપરવાડી (લુણીવાવ) જળાશય યોજના
ઇશ્વરીયા જળાશય યોજના
મોજ જળાશય યોજના
છાપરવાડી (જેતપુર) જળાશય યોજના
ફોફ્ળ જળાશય યોજના
સાંકરોલી જળાશય યોજના
વેણુ-૨ જળાશય યોજના
ભાદર-૨ જળાશય યોજના
છાપરવાડી-૧ (લુણીવાવ) જળાશય યોજના