Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
યાંત્રિક વિભાગ હસ્તકની મુખ્ય કાર્યરત ઉપયોગ મશીનરીની વિગતો (તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ)
 
ક્રમ મશીનરી નંગ
હાઇડ્રોલીક એસ્કેવેટર ૫૩
કેબલ એસ્કેવેટર ૧૭
બેક હોઈ કમ લોડર ૦૨
ડોઝર ૪૫
ડમ્પર ૪૮
ટીપ્પર ૩૧
ટ્રક ૩૫
ટ્રેલર ૧૧
ક્રેઇન ૦૬
૧૦ ડી. જી. સેટ ૦૧
૧૧ ડી-વોટરીંગ પમ્પ (૬.૫ એચ.પી.) (ડીઝલ એન્જીન) ૭૨
૧૨ ડી-વોટરીંગ પમ્પ (૧૦ એચ.પી.) (ડીઝલ એન્જીન) ૦૪
૧૩ ડી-વોટરીંગ પમ્પ (૧૨.૫ એચ.પી.) (ડીઝલ એન્જીન) ૧૨
૧૪ ડી-વોટરીંગ પમ્પ (૧૫ એચ.પી.) (ડીઝલ એન્જીન) ૦૬
૧૫ ડી-વોટરીંગ પમ્પ (૨૫ એચ.પી.) (ડીઝલ એન્જીન) ૦૬
૧૬ ડી-વોટરીંગ પમ્પ બધાં (ઇલેક્ટ્રિક ઓપરેટેડ) (૭.૫ થી ૩૫ એચ.પી.) ૧૪
૧૭ વોટર ટેન્કર્સ ૧૬
 
નોંધ :- વધુ પ્રમાણમાં મરામત પાત્ર અને બીન વપરાશી મશીનરી ની વિગતો નો સમાવેશ કરેલ નથી.