Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
 
Kadana
 
Details Of Canal
Data Table Details Of Canal
Name of Scheme River Taluko District Left bank main canal Right bank main canal Year of complition  G.C.A. Hector C.C.A. Hector Maximum irrigation
Length KM. Discharge Length KM. Discharge Year  Area
 Kadana Mahi  Kadana  Panchmahal 42. 11.04 20.60+
27.60
5-10    56.63 1979. 18845. 14403. 1998.99 16413.
 
Benifited village
Data Table Benifited village
Name of Scheme Type of scheme Benifited village Details of rotation period
District Taluko village
Kadana Major Panchmahal Kadana Vagadiya na Pithapur, Chhapari, Pithapur, Maruvada, Ringaniya, Padkhan, Mahapur, Vada Jhampa, Malvan, Math, Didiya, Sanghari, Mankudi, Brhaman ni Muvadi, Saliya Muvadi, Gandha ni Muvadi, Kadvaba, Muvada, Luhar na Muvada, Divda, Anopur, Chopad Devi, Charan ni Muvadi, Naththu ni Muvadi, Libhola, Vagotiya ni Muvadi, Mota Machhivada, Nana Machhivada, Dolatpura, Bariyana Vanta, Parvatpura, Mal, Baluji na Muvada, Nana Rajanpur, Mota Rajanpur, Thakor na Dhara, Paniya, Vaghji Bariya na Muvada, Saliya Bid, Leba ni Vav, Bhema ni Vav, Malekpur, Bhulakhant ni Muvadi, Gengadiya, Vaniyavala Gorada
Senadariya, Gorada, Juna Gorada, Chhapera, Rajgadh, Nani Palli, Moti Palli, Navagam, Golana Palla, Taktaji na Palla, Madhvas, Chuvan na Muvada, Vadi, Limbodra, Taran na Muvada, Napaniya, Vadi udaph, Shero, Bhamra, Savar na Muvada, Mota Sonela, Nana Sonela, Pavapur, Dalukhadiya, Kaka na Bhesavada, Barot na Muvada, Charan na Bhesavada, Bharthaji ni Muvadi, Semra na Muvada, Maliya, Koliya ni Muvadi, Goradiya, Tanachhiya, Gadhanpur, Kakachiya, Karva, Kaliya, Ankalva, Salera, Kachhotiya na Muvada, Aritha, Kantha, Moti Denavad, Ukardi, Chavadiya, Chansar
Karan Bariya na Muvada, Pankhi, Moti Charel, Nani Charel, Nani Denavad, Dokeliya ni Muvadi, Ambali Muvadi, Moyi Ghoda, Meta ni Muvadi, Jesingpur, Dholi, Vanta, Pagiyavad, Khant na Bhesavada, Gohil na Muvada, Hardaspur, Parpur, Chenpur, Patan, Nani Vavo, Juni Vavo, Padadi, Malekpur, Soniya na Muvada, Rampur Padedi, Govindpur, Vechat na Muvada, Jharakhvada, Nana Vadadla, Semara na Muvada, Sada, Mota Vadadala, Hadmatiya, Manaji na Muvada, Dhandiyada, Hada na Muvada, Samaliya, Dadhaliya, Dolatpura, Hindoliya, Chikhli, Mahudiya
Four watering
 
Seasonwise and Yearwise irrigation details (in Hector)
Name of Scheme : Kadana
Type of scheme : Major
Data Table Seasonwise and Yearwise irrigation details
 Year Kharif Ravi Unalu Barmasi Total
1993-94 4847 5034 3285 0 13166
1994-95 2535 5495 3500 0 11530
1995-96 4499 5860 4000 0 14359
1996-97 4100 5244 0 0 9344
1997-98 4040 6872 4089 0 15001
1998-99 525 6827 4325 0 11677
1999-00 4602 0 0 0 4602
2000-01 0 0 0 0 0
2001-02 1678 0 0 0 1678
2002-03 0 5939 623 0 6562
2003-04 1200 4898 3399 0 9497
2004-05 2490 3600 0 0 6090
2005-06 2998 0 0 299 3297
2006-07 1950 450 3619 0 6019
2007-08 2015 1000 3800 0 6815
 
Click here to view Gujarat state Seasonwise and Yearwise irrigation details.