Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત
પ્રકરણ - પ (નિયમ સંગ્રહ -૪)
 
નીતિઓના ધડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રતિનિધિઓની સલાહ -પરામર્શ /સહભાગિતા.
 
નીતિ વિષયક બાબતોના ધડતર અને અમલમાં જનતાની સહભાગિતા નકકી કરાઇ છે તે સમજાવવામાં મદદરૂપ થશે.