Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષા અંગે નું પત્રક
પ્રકરણ - ૬ (નિયમ સંગ્રહ -૫)
 
ડેટા ટેબલ નિયમ સંગ્રહ
અ.નં. દસ્તાવેજની કક્ષા દસ્તાવેજનું નામ અને તેની એક લીટીમાં ઓળખાણ દસ્તાવેજ મેળવવાની કાર્ય પધ્ધતિ નીચેની વ્યકિત પાસે છે/ તેના નિયંત્રણમાં છે.
સચિવાલય કક્ષા નાની/મધ્યમ/મોટી સિંચાઇ યોજના કરવી/ ન કરવી તે અંગેની સચિવાલયના વિભાગને મળેલ રજુઆત/ અરજી /આવેદન પત્ર. વિભાગના સચિવશ્રી / મુ.ઇ.શ્રી કક્ષાએ અરજી કરીને મુખ્યઇજનેરશ્રીઅનેઅધિકસચિવશ્રીહેઠળનીશાખામાં
સચિવાલય કક્ષા સચિવાલયની શાખાએ તે અરજી પરત કરેલ કાર્યવાહીની નોંધ/ પત્ર. વિભાગના સચિવશ્રી / મુ.ઇ.શ્રી કક્ષાએ અરજી કરીને મુખ્યઇજનેરશ્રીઅનેઅધિકસચિવશ્રીહેઠળનીશાખામાં
સચિવાલય કક્ષા ક્ર.૧ ની યોજના હાથ ધરવા વર્તુળ/ વિભાગીય પેટા વિભાગીય કચેરીએ કાર્યવાહી આથ ધરી પ્રાથમિક અહેવાલ સરકારમાં રજુ થયેલ હોય તે. વિભાગના સચિવશ્રી / મુ.ઇ.શ્રી કક્ષાએ અરજી કરીને મુખ્યઇજનેરશ્રીઅનેઅધિકસચિવશ્રીહેઠળનીશાખામાં
સચિવાલય કક્ષા યોજનાની વહીવટી મંજુરીના હુકમના દસ્તાવેજો તથા તેને આનુષંગિક વોલ્યુમ/ નકશા/ અંદાજો વિભાગના સચિવશ્રી / મુ.ઇ.શ્રી કક્ષાએ અરજી કરીને મુખ્યઇજનેરશ્રીઅનેઅધિકસચિવશ્રીહેઠળનીશાખામાં
સચિવાલય કક્ષા યોજના ડ્રાફટ ટેન્ડર પેપર્સને લગતા દસ્તાવેજો વિભાગના સચિવશ્રી / મુ.ઇ.શ્રી કક્ષાએ અરજી કરીને મુખ્યઇજનેરશ્રીઅનેઅધિકસચિવશ્રીહેઠળનીશાખામાં
સચિવાલય કક્ષા યોજનાનાં ટેન્ડર મંજુરીના હુકમની ફાઇલ તથા મંજુર થયેલ ટેન્ડરની નકલ. વિભાગના સચિવશ્રી / મુ.ઇ.શ્રી કક્ષાએ અરજી કરીને મુખ્યઇજનેરશ્રીઅનેઅધિકસચિવશ્રીહેઠળનીશાખામાં
સચિવાલય કક્ષા યોજનાના બાંધકામ દરમ્યાન ગુણવત્તા નિયમન / અધિક્ષક ઇજનેર/ કાર્યપાલક ઇજનેર/ વિભાગના મુખ્ય ઇજનેર/ વિભાગે નિમેલ કમિટિએ રજુ કરેલ નિરીક્ષણ નોંધ. વિભાગના સચિવશ્રી / મુ.ઇ.શ્રી કક્ષાએ અરજી કરીને મુખ્યઇજનેરશ્રીઅનેઅધિકસચિવશ્રીહેઠળનીશાખામાં
સચિવાલય કક્ષા યોજનાનાં બાંધકામ આલેખનને લગતાં મ.આ.તંત્ર તથા ગેરી ના મંજુરીના પત્રો/ ટીપ્પણી નોંધ તથા તે પર સરકાર કક્ષાએ રજુ થયેલ અભિપ્રાય. વિભાગના સચિવશ્રી / મુ.ઇ.શ્રી કક્ષાએ અરજી કરીને મુખ્યઇજનેરશ્રીઅનેઅધિકસચિવશ્રીહેઠળનીશાખામાં