Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
જાહેરતંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થઓનું પત્રક
પ્રકરણ -૭ (નિયમ સંગ્રહ -૬)
 
નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ હસ્તકની
નીચે મુજબની સંસ્થાઓ કાર્યરત છે.
માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનું નામ અને સરનામું-
અન્ય મુદ્દાઓની વિગતો આ સાથે રાખેલ સંસ્થાવાર વિગતોમાં સમાવાયેલ છે.