Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ધરોઇ
 
નહેરોની વિગતો
ડેટા ટેબલ નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ધરોઇ સાબરમતી સતલાસણ મહેસાણા ૨૯.૫ ૧૧.૩૨ ૪૩.૫ ૩૮.૨૨ ૧૯૮૪ ૧૭૭૧૧૨ ૯૫૨૨૨ ૧૯૯૩.૯૪ ૪૦૭૬૨
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
ડેટા ટેબલ યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ધરોઇ મોટી મહેસાણા ઇડર વેરાબર, ચાંડપ, ગોલવાડા, કમાલપુર, પેપલ્લા, ફીચોડ, કલ્યાણપુર, ખોડમ ખેડુતોની મંડળીઓ સાથે ચર્ચા કરી સમગ્ર પિયત
વિસ્તારમાં એકી સાથે પાણી નહેરોમાં છોડવામાં આવે
વડાલી બાવસર, મહોર, ગાજીપુર, બડોલ, વેડા
 
કમાન્ડ એરીયા
ડેટા ટેબલ કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ધરોઇ સતલાસણ મહેસાણા ૧૭૭૧૧૨ ૯૫૨૨૨ ૧૯૯૩.૯૪ ૪૦૭૬૨
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.