Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
 
Shetrunji
 
Details Of Canal
Name of Scheme River Taluko District Left bank main canal Right bank main canal Year of complition  G.C.A. (Hector) C.C.A. (Hector) Maximum irrigation
Length KM. Discharge Length KM. Discharge Year  Area
Shetrunji Shetrunji Palitana Bhavnagar 96 14.72 57 19.68 1960 76000 57060 1994.95 32340
 
Benifited Village
Name of Scheme Type of scheme Benifited Villege Details of rotation period
District Taluko Village
Shetrunji Major Bhavnagar Palitana Vadal, Nani Rajasthali, Lapaliya, Sanjansar, Rajpara, Medha, Thadach, Nani Paniyali, Moti Paniyali, Bhutiya, Lakhavad, Anida, Maydhar 15
Talaja Bhegali, Tadhavad, Kundheli, Datrak, Devaliya, Nava Sangana, Juna Sangana, Navi Kamrol, Juni Kamrol, Makhaniya, Sobhavad, Talaja, Sankadasar-1, Padari, Shelavadar, Vavadi, Rampara, Pavathi, Mahadevpura, Lilivav, Dakana, Khandhera, Fulsar, Sakhvadar, Nichadi, Bhungar, Vavadi, Unchadi, Ambala, Pithalpur, Nava Juna Rajpara, Reliya, Gadhla, Jhanjhmer, Madhuvan, Methala, Pratappara, Kerala, Vejodari, Mangela, Bodki, Gadhetar, Rojiya, Vataliya, Valad, Dadha, Talli, Pingali, Shevaliya, Bhadraval, Nesiya, Timana, Babariyat, Habukvad, Borla, Samadhiyala, Royal, Gorkhi, Bhalar, Velavadar, Devali, Bapasara, Piparala, Padari, Khadapar, Bapada, Jaspara, Isora, Sathara, Mandava, Tarsara, Mathavada, Chopada, Sosiya, Bharapara, Kathva, Manar, Alang
Mahuva Nani Jagdhar, Moti Jagdhar, Lilvan, Longadi, Ranivada, Katikada, Bhatikada, Malvav, Valavav, Kalsar, Naip, Sathara
Ghogha Malekvadar, Kuda, Ghogha, Avaniya, Bhankhal, Hoidad
Bhavnagar Akvada, Alpar, Bhadbhadiya, Bhunbhali, Bhuteshwar, Gundi, Hathab, Juna Ratanpar, Khadsaliya, Koliyak, Lakhanka, Nava Ratanpar, Thulsar, Bela
 
Command Area
Name of Scheme Taluko District G.C.A. (Hector) C.C.A. (Hector) Maximum irrigation
Year  Area
Shetrunji Palitana Bhavnagar 2960 2514 1997.98 1847
 
Seasonwise and Yearwise irrigation details (in Hector)
Name of Scheme : Shetrunji
Type of scheme : Major
Year Kharif Ravi Unalu Barmasi Total
1993-94 0 13354 547 0 13901
1994-95 0 16900 15441 0 32341
1995-96 0 0 0 0 0
1996-97 10439 12872 0 0 23311
1997-98 0 10545 0 0 10545
1998-99 0 17305 0 0 17305
1999-00 0 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0 0
2001-02 0 8092 0 0 8092
2002-03 0 5774 13754 0 19528
2003-04 0 8381 638 0 9019
2004-05 0 9859 0 0 9859
2005-06 0 1909 13024 0 14933
2006-07 688 2158 9916 0 12762
2007-08 0 506.48 12071 0 12577
2008-09 0 271.17 10802 0 11073
2009-10 0 8180.5 0 0 8180.5
2010-11 0 0 10018 0 10018
2011-12 0 0 10192 0 10192.39
2012-13 0 0 0 0 0
 
Click here to view Gujarat state Seasonwise and Yearwise irrigation details.