Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
આજી-૩
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
આજી-૩ આજી પડધરી રાજકોટ ૧૬.૭૪ ૪.૫ ૭.૯૨ ૨.૨૭ ૧૯૮૯ ૮૨૦૮ ૬૬૩૫ ૧૯૯૮.૯૯ ૬૩૮૬
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
આજી-૩ મધ્‍યમ જામનગર ધ્રોલ ખજુ૨ડી,મોડ૫૨,ધ૨મપુ૨,સગડીયા,લતીપુ૨,દેડકદળ-ટીબીસી, ટીંબડી ૧૫ થી ૨૦ દિવસ
જોડીયા પીઠળ,જશા૫૨
રાજકોટ પડધરી થોરીયાળી,ખામટા-ટીબીસી,દેપાળીયા-ટીબીસી,ગોવિંદપર-ટીબીસી,ખાખડાબેલા- ટીબીસી,મોવિયા- ટીબીસી, હરીપર (ખારી)-ટીબીસી,વણપરી- ટીબીસી, ખોડાપીપર-ટીબીસી, પડધરી-ટીબીસી
ટંકારા ખાખરા,બંગાવડી
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
આજી-૩ પડધરી રાજકોટ ૮૨૦૮ ૬૬૩૫ ૧૯૯૮.૯૯ ૬૩૮૬
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : આજી-૩
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૧૬૯૪ ૫૧૮૮ ૬૮૮૨
૧૯૯૭-૯૮ ૪૬૦૬ ૧૫૨૪ ૬૧૩૦
૧૯૯૮-૯૯ ૧૬૪૭ ૪૭૭૨ ૬૪૧૯
૧૯૯૯-૦૦ ૬૨૦ ૬૨૦
૨૦૦૦-૦૧ ૪૦૮ ૪૦૮
૨૦૦૧-૦૨
૨૦૦૨-૦૩ ૩૭૦૨ ૩૭૦૨
૨૦૦૩-૦૪ ૪૭૪૫ ૪૭૪૫
૨૦૦૪-૦૫ ૨૩૫ ૪૩૪૮ ૪૫૮૩
૨૦૦૫-૦૬ ૪૮ ૩૩૫૭ ૧૭૪૬ ૫૧૫૧
૨૦૦૬-૦૭ ૩૭૦૩ ૩૫૬ ૪૦૫૯
૨૦૦૭-૦૮ ૨૭૨૯ ૨૭૨૯
૨૦૦૮-૦૯ ૩૨૨.૮૧ ૩૦૯૩.૩ ૩૪૧૬.૧
૨૦૦૯-૧૦ ૧૩૩૦.૪ ૩૧૮૩ ૪૫૧૩.૪
૨૦૧૦-૧૧ ૨૬૧૪.૫ ૨૧૮૧.૭ ૪૭૯૬.૨
૨૦૧૧-૧૨ ૮૬૫.૮ ૧૯૮૯.૪ ૧૬૫૧.૩ ૪૫૦૬.૫૨
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.